Za drugačen rezultat je potrebno nekaj spremeniti pri vašem delu.

Slovenija je globalno gledano majhna država, zato je vključevanje podjetništva v mednarodno menjavo ključnega pomena. Za razvoj podjetij ter uresničevanje konkurenčne prednosti in zagotavljanja dolgoročnega razvoja, morajo podjetja mednarodno sodelovati. Za vključevanje na mednarodna področja pa je potrebno znanje. Včasih je vstop na tuje trge veljal le za pogumne, drzne pionirje podjetništva. Danes lahko s pomočjo tehnologije ter strokovnih nasvetov že sami stopimo na tuje trge.

Mednarodna menjava je pomembna za rast vsakega gospodarstva, še posebej majhnega, kot je slovensko.

Globalizacija pojmuje svet kot eno tržnico.

Globalizacija prinaša širitev mednarodne trgovine, naložb, potovanj, uporabo novih tehnologij, povezanost finančnih sistemov, rast menjave storitev ipd.

gallery/pbj-naslovna

Mednarodno poslovanje – dejstva:

 • delež mednarodne trgovine se stalno povečuje;
 • vedno več ljudi potuje  (zasebno ali poslovno);
 • veča se delež neposrednih tujih investicij;
 • povečala uporaba tehnologije (omogoča globalno komunikacijo).

Zaradi obsega dela postajajo svetovalci vedno bolj nepogrešljiv sestavni del podjetij in organizacij.

Kaj pomeni svetovati? (Slovar slovenskega knjižnega jezika):

 1. izražati svoje mnenje o tem, kako naj kdo, zlasti v neprijetnem, neugodnem položaju, ravna, dela;

 2. dajati nasvete, strokovna mnenja.

 

Svetovanje pomeni posredovanje informacij, ki bodo naročniku svetovanja koristile pri njegovih odločitvah. Svetovalec pomaga podjetju najprej opredeliti problem, ga analizirati, predlaga rešitve in pri uvajanju le-teh tudi sodelovati.

Pri PB & J ne prevzemamo odločitev namesto naročnika, vendar sodelujemo pri iskanju rešitev ter novih poti.

Odločitev za mednarodno poslovanje

Komuniciranje s tujino je vezano na znanje tujih jezikov in znanje tujih jezikov samo po sebi še ni dovolj. Komuniciranje je potrebno prilagoditi omenjenemu sociokulturnemu okolju, upoštevati posebnosti, razlike v komuniciranju. Svet postaja globalna celota v ekonomskem, komunikacijskem in informacijskem smislu. Z globalizacijo svet postaja manjši, razdalje so manj pomembne. Vse to se kaže v vse večji, intenzivni globalni konkurenci, brezmejnih tehnoloških inovacijah in zmanjševanju ovir za trgovanje in investiranje.

Naš cilj – svetovanja

Naš cilj in politika podjetja je zagotoviti podjetjem čim bolj enostaven, neobremenjujoč in učinkovit dostop do želenih trgov.

Zavedamo de, da svetovanje temelji na zaupanju, zato z vsemi strankami gradimo trajen odnos, ki lahko da prave rezultate.

Teorija primerjalnih prednosti dokazuje, da lahko država z mednarodno menjavo pridobi, tudi če ni absolutno bolj produktivna od drugih. Če se vsaka država specializira v proizvodnjo tistega blaga, v kateri ima primerjalno prednost, torej v proizvodnjo, v kateri je relativno najbolj produktivna, bo mednarodna trgovina koristna za vse države.

Kako vam bomo pomagali?

Sodelovanje pri delu. Vse predlagane rešitve vam bomo pomagali tudi vpeljati v vsakdanjik vašega poslovanja. Z vami bomo delali na predlaganih postopkih, rešitvah in vpeljavi novosti v praksi, da bo sprememba hitrejša, nadzorovana in finančno upravičena.

Razgovori. Razgovori potekajo v različnih oblikah; sestanki, delavnice ali individualni razgovori, da bi tako dobili celotno sliko dogajanja v vašem podjetju.

Ankete, vprašalniki. Da bi izvedeli dejansko mnenje zaposlenih in stanje v podjetju, je včasih poleg razgovorov potrebno (dobro) dobiti mnenje še preko anonimnih vprašalnikov.

Pomoč pri pripravi ali ureditvi dokumentacije: teksti, prodajna pisma, dopisi, ….

V osnovi je naše delo razdeljeno na poslovno in osebno področje svetovanja.

Pomembno nam je vaše zadovoljstvo.

PB & J vam nudi:

 • poslovno svetovanje

 • individualno svetovanje

 • sodelovanje pri uvedbi sprememb

Ne prodajamo in ne ponujamo teoretičnih modelov in ne splošnih navodil. V kombinaciji s svetovanjem, vam ponujamo praktične rešitve za vsakdanje uspešno poslovanje podjetja. Z vami delamo do dosega uspeha oziroma zadanih rezultatov.

Potek sodelovanja

Zaradi različnih potreb se potek sodelovanja razlikuje med posamezniki ali med podjetji. Izgled najbolj pogostega načina sodelovanja:

 1. Uvodni sestanek (predstavitev vaše situacije, žeja ter pričakovanj, …).

 2. Delo s podjetjem (predlog rešitev in začetnih korakov).

 3. Pripravimo načrt dela (konkretni predlogi za dogovorjena področja).

 4. Delo (opazovanja, razgovori, sestanki, ankete, …); vse aktivnosti so pripravljene individualno glede na vaše potrebe in stanje.

 5. Vodstvo podjetja je ves čas obveščano o poteku in napredku (pregled vmesnih rezultatov).

 

Da bi svetovanje imelo pozitiven učinek na poslovanje podjetja in konkretne rezultate, mora biti odnos med svetovalcem in naročnikom (svetovancem) partnerski. Uspešnost svetovalne naloge je v veliki meri odvisna od odnosov med svetovalcem in naročnikom ter osebjem na obeh straneh.